డిపార్టమెంట్ : జిల్లా వెనుకబడిన తరగతుల సేవా సహకార సంఘం లిమిటెడ్ కరీంనగర్

క్రమసంఖ్య

పథకము పేరు

విషయము

లబ్దిపొందువారు/రైతులు/ విద్యార్థులు/నిరుద్యోగులు/ మాజీ-సైనికులు/పేదవారు/ ఇల్లు లేని వారు

అర్హతలు

దరఖాస్తు తో పాటు సమర్పించ వలసిన పత్రములు

సంబంధిత అధికారులు

దరఖాస్తులు సమర్పించవలసిన చివరి తేది

గైడ్ లైన్స్ (పిడిఎఫ్/సర్క్యులర్ మొదలగునవి.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

మార్జిన్ మనీ సబ్సిడీ పథకం

C j gRiVs RWzmss sR LigS sVLiLji ¿[R VVNRPV yL<jiNRP xmsNRPsV sVVsVVgS gSdsV FyLiRsVV yLjiNTP sWLjis sVs xqs=T xmsRNRPsVV, sVVs=Fy xmsLjij[ yL`i yLj NTP LSs @˳VRRV Ws xqs=T xmsRNRPsVV LRiWF~Lij Lis ssLSV ORPQsVVV.

1881

కాపీ జతచేయనైనది

1. ఆధార కార్డు 2. ఆదాయం మరియు 3 కుల దృవికరణ పత్రం

కార్యనిర్వాహక సంచాలకులు నుండి మనేజింగ్ డైరెక్టర్

31-12-2015

GO. Ms. No. 287, dt:29-09-2015

2

రాజీవ్ అభ్యుదయ యోజన సబ్సిడీ పథకం

423

కాపీ జతచేయనైనది

31-12-2015

GO. Ms. No. 286, dt:29-09-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

రజక

11 xqssW xqsLixmnsVsVVV (LRiNRP, yLiVVx, NRPVsVLji(aSyx), saRP*x, s[VRLji, s LRi, xqsgRiLRi (DxmsLRi), NRPXxtsQ (xmspxqs), ydNTP ([R V), ˳) sVLjiR VV g_R) LRiWF~Lij Lis ssLSV ORPQsVVV C NTPLiR xms\ssj.

12

కాపీ జతచేయనైనది

1. ఆధార కార్డు 2. ఆదాయం మరియు 3 కుల దృవికరణ పత్రం

కార్యనిర్వాహక సంచాలకులు నుండి మనేజింగ్ డైరెక్టర్

10-02-2016

GO. Ms. No. 289, dt:29-09-2015

2

నాయి బ్రాహ్మణ

18

3

సాగర / ఉప్పర

2

4

వడ్డెర

7

5

భట్రాజ్

2

6

కృష్ణ బలిజ / పూసల

5

7

మేదర

6

8

వాల్మీకి / బోయ

2

9

కుమ్మరి / శాలివాహన

2

10

విశ్వబ్రహ్మిన్

19

11

టాడి టాపర్స్

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

దోబిఘాట్

LRiNRPVV RsV sXs @ճsXj xmsLRiRVNRPVs[LiRVNRPV gSsV xms˳VR*Li yLRiV @RVyRs xmsRRV][ ][ճdxmnsW sLSsVVsNRPV gSsV INRP RVWs NRPV LRiW. 5.60 ORPQV sVLiLRiV ¿[RVVNRPV sLRiLiVVLiR\ssj.

66

కాపీ జతచేయనైనది

మండల పరిషద్ నుండి కార్యనిర్వాహక సంచాలకులు

-

GO. Rt. No.293 dt:30-08-2012